Bodelning

Ansökan om bodelningsförrättare

Om din partner inte medverkar till bodelning bör du ansöka om en bodelningsförrättare.

Ansökan om bodelningsförrättare Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den … Läs mer

Bodelning exempel

Bodelning hus - värdering av hus och bodelningsavtal

Bodelning exempel I denna artikel kommer vi att ge er ett exempel på hur en bodelning kan se ut. Vårt exempel rör en bodelning mellan äkta makar. Om ni är sambor kan ni läsa mer om bodelning mellan sambor här. Vad ingår i bodelningen Det är bara egendom som fanns i makarnas ägo den dag då talan … Läs mer

Bodelning blankett

Bodelning blankett - Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Bodelning blankett Vid en bodelning delar ni som är gifta eller sambor upp egendom mellan er. Vanligen bör ni göra en bodelning om ni separerar oavsett om ni är gifta eller sambor. Äkta makar kan även göra en bodelning under bestående äktenskap. Vid en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla bodelningen till Skatteverket. Därefter … Läs mer

Bodelning vid skilsmässa – Ladda ner bodelningsavtal!

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa – Ladda ner bodelningsavtal! Bodelning vid skilsmässa ska göras efter att domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. En av makarna kan dock kräva att bodelning vid skilsmässa ska ske direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts. Bodelning vid skilsmässa skall alltid göras skriftligen. Det är viktigt att ni inte låter bli eller … Läs mer

Bodelning hus och värdering av hus

Bodelning exempel

Bodelning hus och värdering av hus Bodelning hus I en bodelning delar före detta sambor och makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen bör ni upprätta ett bodelningsavtal som ett bevis för att en bodelning ägt rum. Att skriva ett bodelningsavtal är dock viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi tidigare … Läs mer

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor - Speciellt utfärdat för en bodelning mellan sambor!

Bodelningsavtal sambor  En bodelning skall genomföras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Om ni inte har gjort en bodelning inom denna tidsperiod så har ni i laglig mening förverkat er rätt till bodelning. Sambolagens bodelningsregler omfattar endast så kallad samboegendom. Er samboegendom utgörs av er gemensamma bostad samt gemensamt bohag, förutsatt … Läs mer

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor - Gratis juridisk information på Bodelning.nu!

Bodelning mellan sambor Bodelning mellan sambor blir aktuellt först när ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att samborna gifter sig med varandra. En bodelning blir således inte aktuell under själva samboförhållandet. För att en bodelning ska komma till stånd, krävs en begäran om det av någon av samborna inom ett år från det … Läs mer

Vad ingår i en bodelning?

Vi redogör för vad som ingår i en bodelning i äktenskap och i ett samboförhållande.

Vad ingår i en bodelning? Vad ingår i en bodelning? I denna artikel skall vi redogöra för vad som ingår i en bodelning mellan makar och i ett samboförhållande. När ni laddar ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument så kan ni alltid känna er trygga. Alla dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens och instruktioner … Läs mer

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar Skall du och din make/maka bodela? Om ni är överens om att ni skall göra en bodelning så ombesörjer ni enkelt denna på egen hand med hjälp av ett bodelningsavtal. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för detta ändamål. Vårt bodelningsavtal för makar är anpassat för: Bodelning under bestående äktenskap … Läs mer

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap Om ni planerar att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av våra bodelningsavtal. Ni kan ladda ner våra bodelningsavtal på Juridiska Dokument. Varför göra en bodelning under bestående äktenskap? När makar gör en bodelning under bestående äktenskap är syftet att genomföra någon form av förmögenhetsöverföring sinsemellan. … Läs mer