bodelning-1008

Bodelning exempel

I denna artikel kommer vi att ge er ett exempel på hur en bodelning kan se ut. Vårt exempel rör en bodelning mellan äkta makar. Om ni är sambor kan ni läsa mer om bodelning mellan sambor här.

Vad ingår i bodelningen

Bodelning exempelDet är bara egendom som fanns i makarnas ägo den dag då talan om skilsmässa väcktes som skall ingå i bodelningen. Om egendom förvärvats eller skulder uppkommit efter detta datum så ingår det inte i bodelningen. Det är bara makarnas giftorättsgods som skall ingå i bodelningen. Om de i ett äktenskapsförord avtalat att viss eller all egendom skall vara enskild ingår denna egendom således inte i bodelning.

Bodelning exempel

Följande är ett exempel på en bodelning vid skilsmässa. Vi utgår från att makarna bara har giftorättsgods för att inte komplicera saker och ting i onödan.

Make A

Tillgångar 100.000 kronor

Skulder 50.000 kronor

Nettogiftorättsgods 50.000 kronor

Make B

Tillgångar  90.000 kronor

Skulder  20.000 kronor

Nettogiftorättsgods  70.000 kronor

Tillsammans har makarna nettogiftorättsgods till ett värde av 120.000 kronor. Vid en bodelning medför då principen om hälftendelning att Make A skall tilldelas 10.000 kronor av Make B:s giftorättsgods.

Ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!