Bodelning

Bodelning bostadsrätt (sambor)

Bodelning av bostadsrätt för sambor

Bodelning bostadsrätt (sambor)

Bodelning av bostadsrätt mellan sambor görs i samband med att samboförhållandet upplöses. Den sambo som vill ta över den gemensamma bostaden får göra så, förutsatt att denne även kan ta över betalningsansvaret helt själv på de lån som finns på bostadsrätten. Är ni överens i frågan bör ni alltså alltid inleda er bodelningsprocess med ett besök på er bank för att ta reda på vilka förutsättningar ni har.

Bodelning bostadsrätt

Om en av er vill behålla er gemensamma bostadsrätt så måste ni först värdera denna. Ta gärna hjälp av en sakkunnig, exempelvis en mäklare, för att ta reda på marknadsvärdet, även om ni inte tänker lägga ut bostaden till försäljning. Detta kan även vara bra att göra om ni inte kan komma överens om marknadsvärdet eller om det är svårt att hitta jämförbara objekt på marknaden för att kunna göra en uppskattning. När ni kommit fram till bostadsrättens marknadsvärde så är det brukligt att göra avdrag för:

  • Latent skatt – Reavinstskatt som ni hade fått betala om ni hade sålt bostadsrätten.
  • Beräknade försäljningskostnader – Kostnader som hade uppkommit vid försäljning av bostadsrätten, exempelvis kostnader för mäklare.
  • Lån – De lån som finns på bostaden.

Summan ni kommer fram till är bostadens nettovärde och det är halva det nettovärdet som den sambo som erhåller bostaden ska ersätta den andre sambon med, dvs en bodelningslikvid. Ni kan räkna ut er bodelningslikvid genom att använda de exempel på uträkning som finns här: Bodelning av fastighet (Sambor). Det är samma uträkning av bodelningslikvid vare sig det är frågan om en bostadsrätt eller en fastighet.

Bodelningsavtal

När ni förrättat er bodelning måste ni upprätta ett bodelningsavtal där ni klargör hur ni fördelar er samboegendom, dvs er gemensamma bostad och det gemensamma bohaget. Bodelningsavtalet är:

  • Ett bevis er emellan om att ni inte längre har några ekonomiska krav på varandra
  • Det dokument som banken behöver för att lägga om eventuella lån
  • Det dokument ni lämnar in till er bostadsrättsförening för att de ska ändra ägare på bostaden.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för sambor!