Bodelning

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor - Speciellt utfärdat för en bodelning mellan sambor! En bodelning skall genomföras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Om ni inte har gjort en bodelning inom denna tidsperiod så har ni i laglig mening förverkat er rätt till bodelning.

Sambolagens bodelningsregler omfattar endast så kallad samboegendom. Er samboegendom utgörs av er gemensamma bostad samt gemensamt bohag, förutsatt att det är inköpt för gemensamt bruk.

Här finns mer information om vad som ingår i en bodelning mellan sambor.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor.

Med detta bodelningsavtal följer en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen.

Mer detaljerad information om hur en bodelning skall göras mellan sambor hittar ni här.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!