Bodelning

Bodelning

Bodelning

Bodelning av fastighet - Ladda ner ett bodelningsavtal!

Här informerar vi om bodelning, för både makar och sambor, och besvarar frågor som vi ofta får av våra klienter. Denna webbsida är en del i vårt arbete att göra vardagsjuridiken mer tillgänglig för alla och syftar till att hjälpa makar och sambor att själva göra bodelning. Det är så många par som i onödan spiller en massa pengar på jurister och advokater. Är du och din make/sambo överens om hur ni ska fördela er gemensamma egendom kan ni med lätthet göra det själva.

Du navigerar enkelt genom att använda den gröna menyn högst upp under vår logo. Här finns en hel del information, så ta tid på dig att läsa våra informationssidor och artiklar. Du har möjlighet att ladda ner bodelningsavtal och alla andra relevanta dokument på Juridiska Dokument! Känner du dig osäker och vill ha juridisk hjälp så är du alltid välkommen att kontakta oss på 040-976434 så hjälper våra jurister dig. Vi har telefontid vardagar mellan klockan 9.00-14.30, övrig tid kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så återkommer vi till dig snarast. Du kan även besöka oss på Juridiska Dokument och ställa dina frågor i vår supportchatt eller i vårt kontaktformulär.

Välkommen!

Frågor och svar om bodelning

Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt upprättat och undertecknat av båda parterna. För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant på Juridiska Dokument:

Under förutsättning att ni är överens behöver inte själva bodelningen kosta er någon större summa. Ni kan ladda ner bodelningshandlingar med utförliga instruktioner på Juridiska Dokument (Juridisk rådgivning ingår i priserna):

Utöver kostnader för bodelningsavtal kan dock kostnader tillkomma för:

  • bankkostnader för omläggning av lån
  • expeditionsavgift för ansökan om lagfart om en fastighet ingår i bodelningen
  • registreringsavgift till Skatteverket om ni som är makar vill registrera ert bodelningsavtal. Sambor har inte den möjligheten.

Är ni inte överens är det inte möjligt att svara på vad er bodelning kommer att kosta er i slutändan. Ni måste då ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten och först och främst betala en ansökningsavgift till tingsrätten.

Ni kan ladda ner dokument för ansökan om bodelningsförrättare på Juridiska Dokument:

Den totala kostnaden för bodelningsförrättare varierar eftersom alla advokater och jurister har olika timarvoden och det går inte att uttala sig om hur lång tid bodelningen kommer att ta. De flesta bodelningsförrättare vill dock ha en förskottsbetalning på mellan 5-10 timmars arbete när det gäller bodelningar. Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna.

Vid en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan bli enskild egendom genom:

  • att du fått ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom
  • att du ärvt egendom och det genom ett testamente framgår att egendomen ska vara din enskilda egendom
  • att du och din make upprättat ett äktenskapsförord där ni avtalat om att egendomen ska vara enskild

Bodelningsreglerna är dock möjliga att förhandla bort och det är mycket vanligt att makar kommer överens om att endast dela på mer värdefull egendom såsom exempelvis gemensam bostad eller fritidshus, medan övrig egendom tillfaller var och en som äger det.

Ni kan ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Under förutsättning att ni är överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådant fall kan göra den själva. Det enda ni behöver göra är att fördela egendomen som ingår i er bodelning samt skriva ett bodelningsavtal. Glöm inte att er bank kan behöva skriva om lån om ni har sådana. Beroende på er boendesituation kan ni även behöva byta ägare på er bostad genom ansökan om lagfart, överlåtelse av bostadsrätt eller genom att ert hyresavtal skrivs om. Själva bodelningen tar alltså inte så lång tid, men processerna med bank osv kan ta lite längre tid. Alla dokument ni behöver för att göra er bodelning hittar ni på Juridiska Dokument:

Är ni inte överens måste ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Handläggningstiden för att få en sådan utsedd beror på hur stor arbetsbörda tingsrätten har och om de har några tillgängliga bodelningsförrättare just då. Ni får ett meddelande hemskickat med information om vem er bodelningsförrättare är då tingsrätten utsett en sådan. Då ni väl får er bodelningsförrättare kan det även då vara svårt att uttala sig om hur lång tid det tar innan en bodelning kommit till stånd. Ni ska först samarbeta och tillhandahålla den information som bodelningsförrättaren behöver för att sammanställa en bodelning som ni båda är överens om. Detta kan dra ut på tiden om inte båda parterna är samarbetsvilliga. Kommer ni inte fram till en bodelning som båda är nöjda med kan bodelningsförrättaren utföra en tvångsbodelning mellan er. Detta kan också dra ut på tiden eftersom det går vidare till tingsrätten om någon av er inte godkänner den.

Du kan ladda ner ett bodelningsavtal eller en ansökan om bodelningsförrättare på Juridiska Dokument!

 

Ja, makarna ska förrätta bodelning när äktenskapet upplöses, annars finns den så kallade giftorätten kvar. Giftorätt innebär att ni som makar har rätt till hälften av värdet på varandras egendom, såvida egendomen inte är enskild egendom. Gör ni ingen bodelning kan det således vålla problem för er i framtiden. Finns giftorätten kvar måste ni till exempel alltid inhämta tillstånd av er exmake om ni ska sälja egendom som hörde till giftorättsgodset, eller få ett godkännande av varandra då någon av er vill ta lån och så vidare.

Framför allt finns dock alltid risken kvar att en av er plötsligt begär bodelning, trots att det har gått många år sen ni skilde er. Detta är fullt möjligt eftersom det för makar inte finns någon övre gräns för när en bodelning dem emellan senast ska ha skett. Ni kan under åren som gått ha avyttrat egendom som ni ägde under äktenskapet, varit tvungna att använda upp era sparpengar och köpt ny egendom tillsammans med nya partners. Det är dock alltid den egendom som fanns den dagen er ansökan om äktenskapsskillnad blev registrerad hos tingsrätten som ska ingå i er bodelning, vilket kan medföra stora ekonomiska problem om den sker långt efter skilsmässan.

Behöver ni göra en bodelning kan ni ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!