Bodelning

Bodelning hus och värdering av hus

Bodelning hus

Bodelning hus - värdering av hus och bodelningsavtal I en bodelning delar före detta sambor och makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen bör ni upprätta ett bodelningsavtal som ett bevis för att en bodelning ägt rum.

Att skriva ett bodelningsavtal är dock viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi tidigare redogjort för.

Den av parterna som ska bo kvar i fastigheten behöver det också för att kunna söka ny lagfart. Värt att notera gällande detta är att en bodelning är skattefri. Efter bodelning behöver inte den part som bor kvar betala stämpelskatt (som annars utgår med 1,5 % av köpesumman) vid lagfartsansökan, utan endast en mindre expeditionsavgift. I april 2023 är den aktuella expeditionsavgiften 825,-/överlåtelse.

Bodelningsavtalet är därutöver ett viktigt dokument som åtminstone exmakar kommer att behöva visa upp under resten av sitt liv. Detta för att bevisa att giftorätten upphört. Det kan vara aktuellt när en av exmakarna ska söka lån, sälja/köpa hus eller om de ingår nytt äktenskap.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett lämpligt bodelningsavtal för husägare!

Värdering av hus vid bodelning av fastighet

Normalt används marknadsvärdet vid värdering av fastighet vid i en bodelning. Marknadsvärdet är dock svårt att uppskatta exakt utan en försäljning av fastigheten. Oavsett så anses marknadsvärdet vara det pris som man rimligen skulle få om man sålde fastigheten.

Det finns ingen i lag bestämd metod för att räkna ut fastighetens marknadsvärde utan det är något som parterna måste komma överens om. Ett bra alternativ är att vända sig till en eller flera värderingsmän och ta ett medelvärde av deras värderingar. Parterna kan även se sig omkring på till exempel olika mäklarsidor på nätet och se vad liknande objekt säljs för och komma överens om ett marknadsvärde. Det som är det viktiga är att båda två är nöjda med resultatet.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!