Bodelning

Bodelning under bestående äktenskap

Om ni planerar att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av våra bodelningsavtal. Ni kan ladda ner våra bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Varför göra en bodelning under bestående äktenskap?

Bodelning under bestående äktenskapNär makar gör en bodelning under bestående äktenskap är syftet att genomföra någon form av förmögenhetsöverföring sinsemellan. Ibland kan det dock vara så enkelt att makarna vill klargöra hur deras ägande av giftorättsgodset ser ut dem emellan. Ytterligare en anledning kan vara att makarna vill jämna ut de inbördes egendomsförhållandena. Om ena maken driver näringsverksamhet, som innebär ett ekonomiskt risktagande, kan avsikten med en bodelning under äktenskap vara att skydda den andra makens tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell konkurs.

Hur går man till väga vid en bodelning under bestående äktenskap?

Med det bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är en bodelning under bestående äktenskap relativt enkelt att genomföra själv. Med bodelningsavtalet följer naturligtvis detaljerade instruktioner för hur ni går till väga.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument nu!