Bodelning

Ladda ner ett bodelningsavtal

Ladda ner ett bodelningsavtal

dreamstime_xxl_58337614Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för både gifta och sambor. Här ger vi lite översiktlig information om respektive bodelningsavtal. Mer detaljerad information om bodelningsavtalen finns på produktsidorna:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras. Naturligtvis medföljer alltid detaljerade instruktioner för hur ni fyller i dokumenten.

Bodelningsavtal för gifta

Bodelning mellan makar kan göras både äktenskapet och i samband med skilsmässa.

Bodelning under bestående äktenskap

En bodelning under bestående äktenskaps är frivillig och makarna tänker försätta att vara gifta. En bodelning under äktenskapet görs vanligen när den ena maken vil överföra egendom till den andre maken. Det handlar oftast om skattemässiga orsaker som exempelvis att båda makarna vill kunna göra rot-avdrag vid renoveringer osv. En annan orsak till att makar gör en bodelning under äktenskapet är att de separera utan att skiljas. Då delar de upp sin i egendom i en bodelning och upprättar ett äktenskapsförord så att var en bara har enskild egendom.

Bodelning i samband med skilsmässa

Bodelning vid skillsmässa är däremot obligatorisk, det vill säga makar ska göra en bodelning enligt lag. Många par tror felaktigt att man inte behöver göra en bodelning om man överens, vilket är fel. En bodelning och ett bodelningsavtal ska upprättas även man är överens. Därmed upphör den så kallade giftorätten och ingen av parterna kan komma med krav i efterhand. En bodelning med adledning av skilmässa omfattar allt giftorättsgods som då ska delas lika mellan makarna.

Bodelningsavtal mellan makar

I det bodelningsavtal för makar som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ingår alla dokument som ni kan behöva för en juridisk korrekt bodelning under bestående äktenskaps:

  • Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskapet måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni kan gå vidare.
  • Bodelningsavtal – Ett avtal upprättas, där ni anger hur ert giftorättsgods ska fördelas.
  • Regestreringsbrev – Att bifoga bodelningsavtalet när ni skickar in det Skatteverket för registrering.
  • Ansökan om lagfart – Om en fastighet har fördelats i bodelningen måste den make som erhållet fastighet ansöka om lagfart.

Därtill ingår givetvis även de dokument som krävs vid en bodelning i samband med skilsmässa:

  • Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur giftorättsgodset ska fördellas mellan er.
  • Registreringsbrev – Bifogas bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatterverket.
  • Ansökan om lagfart – Om en fastighet fördelas mellan er i bodelningen måste den make som erhållit fastigheten ansöka om lagfart.

Här kan ni läsa mer om hur en bodelning mellan makar går till.

Bodelningsavtal för sambor

När ett samboförhållande tar slut måste bodelningen påtalas inom ett år annars har rätten till en bodelning förverkats . Om den en parten nekar till en bodelning kan alltså ingen bodelning göras. Att påtala en bodelning innebär att man informerar den andre parten om att man önskar förrätta bodelning. En muntlig påtalan är givetvis giltig men är svår att bevisa, vilket innebär att en skriftlig är att rekommendera.

Samboegendom

Det är endast så kallad samboegendom som ska ingå i en bodelning mellan sambor, det vill säga bostad som samborna skaffat gemensamt för att bo den tillsammmans och bohag som anskaffats gemensamt. Flyttar du in i din sambos redan existerande bostad räknas den alltså inte som samboengendom. Inte ens om du köper in dig i den kommer den att utgöra samboegendom. Bohag är i detta fall sådant ni köpt till d et gemensamma hemmet : hushållsmaskiner, inredning, textilier osv. Det som fins inom hemmets fyra väggar

Bodelningsavtal mellan sambor

Det är viktigt att ni upprättare ett  bodelningsavtal i samband med att ni fördelar er samboegendom när ert samboförhållande upphör så att ingen av samborna kan komma med krav i efterhand.

I det bodelningsavtal som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument nöjda med fördelningen av samboegendom och det finns naturligtvis även möjlighet för er att ange precis hur ni fördelat er egendom. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhållit en fastghet i bodelningen.

Här kan ni läsa mer om hur en bodelning mellan sambor går till.