Bodelning

Om oss som administrerar Bodelning.nu

Om oss som administrerar Bodelning.nu

Bodelning.nu är upprättad och administreras av Thorlund Juristbyrå. Syftet med Bodelning.nu är att ge övergripande information om bodelning mellan makar och sambor. Informationen skall ej ses som uttömmande eftersom bodelning kan ge upphov till en del komplicerade juridiska problemställningar. Vi ger här endast en introduktion till ämnet och mer detaljerad information finns möjlighet att tillgå på Juridiska Dokument.