Bodelning

Bodelning vid skilsmässa – Ladda ner bodelningsavtal!

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa ska göras efter att domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. En av makarna kan dock kräva att bodelning vid skilsmässa ska ske direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Bodelning vid skilsmässa skall alltid göras skriftligen. Det är viktigt att ni inte låter bli eller glömmer bort att upprätta ett bodelningsavtal eftersom den andra parten då kan återkomma med krav långt efter er äktenskapsskillnad. Det blir även av förklarliga skäl svårare att utreda boets tillgångar och skulder vid tidpunkten för er ansökan om äktenskapsskillnad om lång tid förflutit sedan dess.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal som ger er möjlighet att själva förrätta er bodelning och därmed slippa dyra och onödiga kostnader i form av advokatarvoden mm. Med bodelningshandlingen följer givetvis detaljerade instruktioner vilket gör det enkelt för er att genomföra er bodelning helt på egen hand.

Utgångspunkten vid bodelning vid skilsmässa är att ni ska dela det giftorättsgods som ni ägde vid er ansökan om skilsmässa enligt likadelningsprincipen, det vill säga i lika stora delar er emellan. Här avses nettogiftorättsgodset vilket innebär att skulderna först skall avräknas från respektive makes giftorättsgods innan bodelningen skall göras.

Lagstiftaren har tagit hänsyn till det opraktiska i att vardera maken skall ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Därför läggs värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods samman och delas med två. Den make som har mer nettogiftorättsgods än den andre skall därefter ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurister på Thorlund Juristbyrå så ni kan vara tryggt förvissade om att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. I paketet för bodelning ingår alla de dokument som ni har användning av vid bodelningen såsom:

  • Bodelningsavtal
  • Registreringsbrev
  • Ansökan om lagfart

Vi vågar lova att Juridiska Dokuments paket för bodelning är det mest prisvärda på marknaden.

Besök Juridiska Dokument för mer information om bodelning vid skilsmässa!