Bodelning

Bodelning sambo

Som sambor kan ni förrätta bodelning när ert förhållande upphör, det vill säga endera när ni gör slut eller när någon av er avlider.

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

Som sambor kan ni förrätta bodelning när ert förhållande upphör, det vill säga endera när ni gör slut eller när någon av er avlider.I en bodelning mellan sambor ska bara den så kallade samboegendomen ingå. Samboegendom är gemensamt anskaffad bostad som är anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt anskaffat bohag som är anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni ägde innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Detta betyder att om den ena sambon äger en bostad sen innan, och den andra sambon köper in sig i den så kommer den bostaden aldrig att räknas som samboegendom enligt sambolagen. Vid en separation ska den bostaden fördelas mellan samborna genom en sedvanlig försäljning. Det samma gäller övrig egendom som köpts tillsammans och som inte räknas som samboegendom.

Brytpunkten vid en bodelning

Er brytpunkt för bodelningen är den dagen ert förhållande upphör. Enligt 2§ i sambolagen upphör ett samboförhållande om:

  1. samborna eller någon av dem gifter sig.
  2. samborna flyttar isär.
  3. någon av samborna avlider
  4. en sambo ansöker om en bodelningsförrättare enligt §26 sambolagen.
  5. En sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden enligt §28 sambolagen
  6. En sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt §22 sambolagen.

Dock så är det vanligt i dagens läge att man bor tillsammans ett tag även om man inte är sambor enligt sambolagen, eller behöver göra en bodelning före man kan flytta isär. Man kan då anse att den dagen ni ”gjorde slut” är er brytdag.

Klicka här för att läsa mer om bodelning mellan sambor.

Bodelningsförrättare

Om någon av er inte kan samarbeta för att genomföra er bodelning eller om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra er bodelning kan ni ansöka om en bodelningsförrättare. Detta kan ni göra gemensamt eller så kan bara en av er ansöka, om den andre sambon inte är samarbetsvillig. Denna ansökan gör ni hos tingsrätten och er ansökan beviljas alltid, om det inte finns ett klart hinder i form av ett samboavtal förstås. Den ena sambon kan alltså inte neka till att en bodelningsförrättare utses. Kostnaden ska också delas lika mellan er, oavsett om båda vill göra en bodelning eller ej.

Initialt kommer bodelningsförrättaren att försöka få till stånd en bodelning ni är överens om. Går inte detta så kommer bodelningsförrättaren att genomföra en tvångsbodelning. Förrättaren själv tar själv beslut om hur er samboegendom ska fördelas er emellan.

Klicka här för att ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare för sambor.