Bodelning

Bodelningsförrättare sambo

Bodelningsförrättare sambo

Bodelningsförrättare

Om du och din sambo inte kan komma överens om hur bodelningen ska genomföras kan du ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare. När tingsrätten utsett en bodelningsförrättare kallar denne dig och din sambo till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma fram till en frivillig överenskommelse.

Kan du och din sambo fortfarande inte komma fram till en lösning så åläggs ni att inkomma med information om den egendom som ni anser ska ingå i bodelningen. På basis av denna information sammanställer förrättaren ett förslag till bodelning, vilket inlämnas till tingsrätten. Bodelningsförrättaren gör alltså en tvångsbodelning. Accepterar du och din sambo förslaget till bodelning så träder det i kraft. Om någon av er vill överklaga bodelningsförrättarens förslag så har ni fyra veckor på er att göra detta innan det vinner laga kraft.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner de ansökningshandlingar ni behöver för att ansöka om en bodelningsförrättare!