bodelning-1008

Bodelning blankett

Bodelning blankett - Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!Vid en bodelning delar ni som är gifta eller sambor upp egendom mellan er. Vanligen bör ni göra en bodelning om ni separerar oavsett om ni är gifta eller sambor. Äkta makar kan även göra en bodelning under bestående äktenskap.

Vid en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla bodelningen till Skatteverket. Därefter kan ni göra en bodelning under äktenskapet. Både sambor och äkta makar bör upprätta ett bodelningsavtal vid en separation så ni har bevis för att bodelningen är gjord. Med ett bodelningsavtal försäkrar ni er emot att det blir konflikter mellan er framöver.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Bodelning blankett

Bodelning mellan makar

I det bodelningsavtal mellan makar som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ingår alla dokument som ni behöver för en juridiskt korrekt bodelning under äktenskapet:

  • Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskap måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni gör er bodelning.
  • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur er egendom skall fördelas.
  • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet när ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
  • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår de dokument som krävs vid en bodelning vid skilsmässa:

  • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur giftorättsgodset skall fördelas er emellan.
  • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
  • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Bodelning mellan sambor

Som tidigare nämnts så kan även ett bodelningsavtal för sambor laddas ner på Juridiska Dokument. Vid en bodelning mellan sambor är det dock endast samboegendomen som skall ingå i bodelningen. Samboegendom är sådan egendom som samborna har införskaffat för det gemensamma boendet. Ett bodelningsavtal är viktigt även för sambor, inte minst för att ingen av samborna skall kunna komma och kräva något i efterhand.

De bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är utfärdade av jurister med specialkompetens och det medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i alla dokument samt hur registreringsförfarandet går till.