Bodelning

Bodelning äktenskap

Bodelning äktenskap

Bodelning äktenskap

Bodelning mellan makar kan bli aktuellt i tre olika situationer:

  • Bodelning under bestående äktenskap. Ni ska fortsätta vara gifta men vill överföra egendom mellan varandra under äktenskapet.
  • Bodelning vid den ena makens bortgång. Makar måste, enligt lag, göra en bodelning när äktenskapet upphör vilket det gör när en av er avlider.
  • Bodelning vid skilsmässa. Som sagt: makar måste göra en bodelning när deras äktenskap upphör.

Vad ingår i en bodelning?

Under äktenskapet äger vardera maken sin egendom och svarar för sina egna skulder. Egendom kan vara antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vid bodelning mellan makar ingår makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods utgör all egendom som makarna äger, såvida egendomen inte är enskild enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Brytpunkten vid en bodelning

För att kunna göra en bodelning behöver ni ett brytdatum. Det är det datum ni ska utgå ifrån vad gäller vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Det giftorättsgods som finns vid ert brytdatum är den egendom som ska ingå i er bodelning.

Bodelning vid skilsmässa kan ske så fort ni  har lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det är brytpunkten för en bodelning sådana gånger. 

Läs mer om bodelning vid skilsmässa.

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap , en så kallad äktenskapsbodelning. En bodelning under bestående äktenskap är en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan er som är makar. För att få en brytpunkt vid en bodelning under äktenskapet måste ni skicka in en anmälan om bodelning till Skatteverket. Det datum er anmälan registreras hos Skatteverket är ert brytdatum.

 Läs mer om bodelning under bestående äktenskap.

Bodelningsförrättare

Kan ni inte komma överens om hur ni ska dela er egendom i en bodelning vid skilsmässa? Eller kan någon av er inte samarbeta gällande bodelningen? I sådana fall kan ni, gemensamt eller enskilt, ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En oberoende bodelningsman försöker då först få er att komma överens om en bodelning. Om detta inte lyckas kan förrättaren genomföra en så kallad tvångsbodelning er emellan. Det betyder att förrättaren själv fördelar ert giftorättsgods mellan er. 

Godkänner ni bodelningsförrättarens förslag är det den fördelningen som gäller i ert fall. Godkänner ni inte förslaget går ärendet vidare till tingsrättsförhandling.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare.