bodelning-1008

Bodelning äktenskap

Bodelning äktenskap

Bodelning äktenskap

Bodelning mellan makar kan bli aktuellt i tre olika situationer:

  • Bodelning under bestående äktenskap, dvs ni ska fortsätta vara gifta men vill överföra egendom mellan varandra under äktenskapet.
  • Bodelning när en av makarna avlider. Makar måste göra en bodelning när äktenskapet upphör, vilket det även gör när en av er avlider.
  • Bodelning vid skilsmässa. Den andra orsaken till att en bodelning måste genomföras, dvs på grund av att äktenskapet upphör.

Vad ingår i en bodelning?

Under äktenskapet äger vardera maken sin egendom och svarar för sina egna skulder. Egendom kan vara antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vid bodelning mellan makar så ingår makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods utgör all egendom som makarna äger såvida egendomen inte är enskild enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Brytpunkten vid en bodelning

För att kunna göra en bodelning behöver ni ett brytdatum. Det är det datum ni ska utgår ifrån vad gäller vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Den egendom som finns vid ert brytdatum är den egendom som ska ingå i er bodelning.

Bodelning vid skilsmässa kan ske så fort ni  har lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det är brytpunkten för en bodelning sådana gånger. 

Läs mer om bodelning vid skilsmässa.

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap och benämns då ofta som äktenskapsbodelning. En bodelning under bestående äktenskap är en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan er som är makar. För att få en brytpunkt vid en bodelning under äktenskapet måste ni skicka in en anmälan om bodelning till Skatteverket. Det datum er anmälan registreras hos Skatteverket är ert brytdatum.

 Läs mer om bodelning under bestående äktenskap.

Bodelningsförrättare

Kan ni inte komma överens om hur ni ska dela er egendom i en bodelning vid skilsmässa? Eller kan någon av er inte samarbeta gällande bodelningen? I sådana fall kan ni, gemensamt eller enskilt, ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. En oberoende bodelningsman försöker då först få er att komma överens om en bodelning. Om detta inte lyckas kan förrättaren genomföra en så kallad tvångsbodelning er emellan. Det betyder att förrättaren själv fördelar ert giftorättsgods er emellan. 

På Juridiska Dokument kan du ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare.