Bodelning äktenskap

Bodelning äktenskap

Bodelning i äktenskap kan bli aktuellt i tre olika situationer:

  • Bodelning under bestående äktenskap.
  • Bodelning när en av makarna avlider.
  • Bodelning vid skilsmässa.

Under äktenskapet äger vardera maken sin egendom och svarar för sina egna skulder. Egendom kan vara antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vid bodelning mellan makar så ingår makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods utgör all egendom som makarna äger såvida egendomen inte är enskild enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Bodelning vid skilsmässa kan ske så fort en ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten. Läs mer om bodelning vid skilsmässa.

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap och benämns då ofta som äktenskapsbodelning. En bodelning under bestående äktenskap är en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makarna. Läs mer om bodelning under bestående äktenskap.

Om makarna inte kan komma överens eller om någon av makarna vägrar medverka till att bodelningen kommer till stånd, kan någon av dem begära att en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten. På Juridiska Dokument kan du ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare.