bodelning-1008

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Kan ni inte komma överens om hur ni ska dela er egendom i er bodelning? Vägrar din make/sambo till att medverka till bodelningen? I så fall kan du ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare att genomföra er bodelning åt er. Efter att tingsrätten utsett en sådan kallas du och din make/maka till förrättaren för ett inledande möte.

Tvångsbodelning

I första hand försöker bodelningsförrättaren komma fram till en frivillig överenskommelse er emellan. Visar detta sig vara omöjligt kan förrättaren genomföra en tvångsbodelning. I sådant fall åläggs du och din make/maka att inkomma med information om den egendom som ni anser ska ingå i bodelningen. Därefter sammanställer förrättaren ett förslag till bodelning som lämnas in till tingsrätten. Godkänner ni detta förslag så träder det i kraft direkt. Vill du eller din make/maka däremot överklaga förslaget till bodelning så måste ni göra detta inom fyra veckor annars vinner det laga kraft. Använd nedanstående länk för att ladda ner nödvändiga handlingar.

Behöver du ansöka om en bodelningsförrättare så kan du ladda ner ansökningshandlingar för detta ändamål på Juridiska Dokument!