Bodelning

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Kan ni inte komma överens om hur ni ska dela er egendom i er bodelning? Vägrar din make till att medverka till bodelningen? I så fall kan du ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare att genomföra er bodelning åt er. Efter att tingsrätten utsett en sådan kallas du och din make till förrättaren för ett inledande möte.

Tvångsbodelning

I första hand försöker bodelningsförrättaren komma fram till en frivillig överenskommelse er emellan. Visar detta sig vara omöjligt kan förrättaren genomföra en så kallad tvångsbodelning. I sådant fall ska du och din make inkomma med information om den egendom som ni anser ska ingå i bodelningen. Därefter sammanställer förrättaren ett förslag till bodelning som han/hon lämnar in till tingsrätten. Godkänner ni detta förslag så träder det i kraft direkt.

Vill du eller din make däremot överklaga förslaget till bodelning så måste ni göra detta inom fyra veckor annars vinner bodelningen laga kraft. Överklagar någon av er förslaget kommer det att bli en tingsrättsförhandling om saken. Ni kommer då att behöva varsitt ombud som för er talan i domstol.

Använd nedanstående länk för att ladda ner nödvändiga handlingar:

Behöver du ansöka om en bodelningsförrättare så kan du ladda ner ansökningshandlingar för detta ändamål på Juridiska Dokument!