Bodelningsförrättare

BodelningsförrättareBodelningsförrättare – Om ni inte kan komma överens om hur er egendom ska delas eller om din make/maka vägrar att medverka till bodelningen kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Efter att tingsrätten utsett en bodelningsförrättare kallas du och din make/maka till förrättaren för ett inledande möte.

Tvångsbodelning

I första hand försöker bodelningsförrättaren komma fram till en frivillig överenskommelse er emellan. Visar detta sig vara omöjligt kan förrättaren genomföra en tvångsbodelning. I sådant fall åläggs du och din make/maka att inkomma med information om den egendom som ni anser ska ingå i bodelningen. Därefter sammanställer bodelningsförrättaren ett förslag till bodelning som lämnas in till tingsrätten. Godkänner ni detta förslag så träder det i kraft direkt. Vill du eller din make/maka däremot överklaga förslaget till bodelning så måste ni göra detta inom fyra veckor annars vinner det laga kraft. Använd nedanstående länk för att ladda ner nödvändiga handlingar.

Behöver du ansöka om en bodelningsförrättare så kan du ladda ner ansökningshandlingar för detta ändamål på Juridiska Dokument!