bodelning-1008

Artiklar

Varför makar gör en bodelning under äktenskap

Varför makar gör en bodelning under äktenskap Bodelning under äktenskap är möjligt under ...

Behöver vi en advokat när vi ska skiljas?

Behöver vi en advokat när vi ska skiljas? Det är inte säkert att ni behöver en advokat när ni ...

Ansökan om bodelningsförrättare

Ansökan om bodelningsförrättare Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till ...

Bodelning exempel

Bodelning exempel I denna artikel kommer vi att ge er ett exempel på hur en bodelning kan se ...

Skulder vid bodelning

Skulder vid bodelning Vid bodelning har en make rätt att från sitt giftorättsgods dra av de ...

Skilsmässa online

Skilsmässa online Om ni vill förenkla skilsmässoprocessen så är en skilsmässa online ett mycket ...

Att skiljas

Att skiljas Här har vi samlat information för dig som står i begrepp att skilja dig. Vi kommer ...

Bodelning blankett

Bodelning blankett Vid en bodelning delar ni som är gifta eller sambor upp egendom mellan er. ...

Bodelning vid skilsmässa – Ladda ner bodelningsavtal!

Bodelning vid skilsmässa – Ladda ner bodelningsavtal! Bodelning vid skilsmässa ska göras efter ...

Skilsmässa bodelning

Skilsmässa bodelning Skilsmässa bodelning – Att skiljas är aldrig enkelt. De oundvikliga ...

Sambolagen bodelning

Sambolagen bodelning När ett samboförhållande upplöses kan samborna begära bodelning. En sådan ...

Skilja sig

Skilja sig Att skilja sig kan vara enkelt men den kan också vara oerhört komplicerat och ...

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet Genom en bodelning under äktenskapet kan äkta makar genomföra en ...

Skilsmässa

Skilsmässa Under 2014 tog cirka 24 000 par ut skilsmässa i Sverige. Att skiljas kan vara både ...

Bodelning hus och värdering av hus

Bodelning hus och värdering av hus Bodelning hus I en bodelning så delar före detta sambor ...

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor  En bodelning skall genomföras inom ett år från det datum då ert ...

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor Bodelning mellan sambor blir aktuellt först när ett samboförhållande ...

Kapitalförsäkring bodelning

Kapitalförsäkring bodelning Vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett ...

Bodelning vid ena sambons bortgång

Bodelning vid ena sambons bortgång Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika mellan ...

Skilsmässoansökan

Skilsmässoansökan Har ni inga hemmavarande barn under 16 år så kan er skilsmässa fullbordas ...

Giftorätt mellan makar

Giftorätt mellan makar Giftorätt inträder vid äktenskapets ingående och den omfattar all ...

Vad ingår i en bodelning?

Vad ingår i en bodelning? Vad ingår i en bodelning? I denna artikel skall vi redogöra för vad ...

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad Om ni bestämt er för att skiljas så skall ni ansöka om äktenskapsskillnad ...

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar Skall du och din make/maka bodela? Om ni är överens om att ni skall göra ...

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap Om ni planerar att göra en bodelning under bestående ...

Hur gör man när man vill skiljas?

Hur gör man när man vill skiljas? Om ni vill skiljas skall ni ansöka om äktenskapsskillnad vid ...

Skilsmässa blankett

Skilsmässa blankett När ni ska ansöka om skilsmässa måste ni skicka in en ansökan om ...

Gemensam ansökan om skilsmässa

Gemensam ansökan om skilsmässa Om ni bestämt er för att skiljas så skall ni ansöka om ...

Ansökan om äktenskapsskillnad

Ansökan om äktenskapsskillnad Det är tingsrätten som har att ta ställning till er ansökan om ...

Bodelning av bostad vid ena sambons bortgång

Bodelning av bostad vid ena sambons bortgång När ett samboförhållande upphör ska, enligt ...

Bodelning av bostad vid ena makens bortgång

Bodelning av bostad vid ena makens bortgång När en make avlider upphör äktenskapet och en ...

Bodelning vid ena makens bortgång

Bodelning vid ena makens bortgång En bodelning, mellan makar vid den ena makens bortgång, är ...