Bodelning

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap, eller som det också kallas: äktenskapsbodelning, är en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makar. För att ni ska kunna göra en bodelning under äktenskap så behöver ni vara överens om bodelningsförrättningen och egendomsfördelningen er emellan.

Ladda ner ett bodelningsavtal lämpligt för bodelning under pågående äktenskap!

Det finns många skäl till varför makar vill genomföra en bodelning utan att skilja sig. Det kan vara så enkelt som att de vill klargöra hur ägandet av giftorättsgodset ser ut dem emellan. Det kan också vara så att de vill utjämna de inbördes egendomsförhållandena. I äktenskap där den ena maken driver näringsverksamhet kan avsikten med en bodelning under äktenskapet vara att skydda den andra makens tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell konkurs. Bodelningen kompletteras då med ett äktenskapsförord där de förordnar om att deras respektive egendom ska vara enskild egendom.

Bodelningen

Många tror att en bodelning under äktenskapet är samma sak som en bodelning vid skilsmässa. Det är dock inte korrekt. I en bodelning under äktenskapet klargör och omfördelar makarna ägandet av giftorättsgods. I en bodelning vid skilsmässa fördelar de allt giftorättsgods och klargör vem som ska ha vad.

En bodelning under äktenskapet är inte heller något som kan tvingas fram av den ena maken, utan båda ska vara överens om saken.

Den vanligaste orsaken till att makar gör en bodelning under äktenskapet är för att ändra ägare på fastigheter eller bostadsrätter. En bodelning är alltid skattefri, till skillnad från exempelvis ett gåvobrev, som annars är ett mycket vanligt överlåtelseavtal. Detta är bra att veta om ägaröverlåtelsen kommer att innebära att det är pengar inblandade i form av lån osv. 

Vill makarna göra överlåtelsen av fastighet eller bostadsrätt på liknande sätt, ekonomiskt sett, som vid en bodelning i samband med äktenskapsskillnad är det fullt möjligt. 

Detta sätt att räkna förutsätter givetvis att de eventuella lån som finns skrivs över på den nya ägaren och att ett äktenskapsförord upprättas. Om inte ett äktenskapsförord upprättas är ju fastigheten/bostadsrätten fortfarande giftorättsgods och ska ingå i en bodelning igen när äktenskapet upphör. 

Klicka här för att ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!

Självklart kan en regelrätt försäljning också ske mellan makarna, alternativt att inga pengar alls ingår i överlåtelsen.