bodelning-1008

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap benämns ofta som äktenskapsbodelning. En bodelning under bestående äktenskap är en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makarna. För att kunna göra en bodelning under äktenskap så krävs det att makarna är överens om att en bodelning skall göras samt hur egendomen skall fördelas dem emellan.

Ladda ner ett bodelningsavtal lämpligt för bodelning under pågående äktenskap!

Det finns många skäl till varför makar vill genomföra en bodelning utan att skilja sig. Det kan vara så enkelt som att de vill klargöra hur ägandet av giftorättsgodset ser ut dem emellan. Det kan också vara så att de vill utjämna de inbördes egendomsförhållandena. I äktenskap där den ena maken driver näringsverksamhet kan avsikten med en bodelning under äktenskapet vara att skydda den andra makens tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell konkurs. Bodelningen kompletteras då med ett äktenskapsförord där de förordnar om att deras respektive egendom ska vara enskild egendom.

Läs mer om bodelning under pågående äktenskap på Juridiska Dokument!