Bodelning

Behöver vi en advokat när vi ska skiljas?

Det är fullt möjligt att skilja sig utan att blanda in en advokat eller jurister.

Behöver vi en advokat när vi ska skiljas? Det är inte säkert att ni behöver en advokat när ni ska skiljas. Under förutsättning att ni är överens om att ta ut skilsmässa och att ni kan diskutera och lösa problem på ett förnuftigt sätt sinsemellan så kan ni skilja er utan att blanda in jurister. … Läs mer

Ansökan om bodelningsförrättare

Om din partner inte medverkar till bodelning bör du ansöka om en bodelningsförrättare.

Ansökan om bodelningsförrättare Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den … Läs mer

Skilsmässa online

Om ni är överens om att skiljas är en skilsmässa online ett billigt och bra alternativ.

Skilsmässa online Om ni vill förenkla skilsmässoprocessen så är en skilsmässa online ett mycket bra alternativ.  På Juridiska Dokument finns ett komplett paket för skilsmässa som ni kan ladda ner direkt! Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom äktenskapsrätt så ni kan vara tryggt förvissade om att alla dokument är juridiskt … Läs mer

Bodelning vid skilsmässa – Ladda ner bodelningsavtal!

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa – Ladda ner bodelningsavtal! Bodelning vid skilsmässa ska göras efter att domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. En av makarna kan dock kräva att bodelning vid skilsmässa ska ske direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts. Bodelning vid skilsmässa skall alltid göras skriftligen. Det är viktigt att ni inte låter bli eller … Läs mer

Skilja sig

Skilja sig

Skilja sig Att skilja sig kan vara enkelt men den kan också vara oerhört komplicerat och uppslitande. Om ni är överens om att ta ut skilsmässa så är den juridiska processen inte så komplicerad. Det finns flera fördelar med att minimera de känslomässiga aspekterna av skilsmässan. Har ni barn så vinner hela familjen på att processen … Läs mer

Skilsmässa

Skilsmässa

Skilsmässa Under 2022 tog cirka 21 500 par ut skilsmässa i Sverige. Att skiljas kan vara både dyrt, krångligt och uppslitande. Är ni överens om att skiljas så kan ni dock minimera kostnaderna både ekonomiskt och känslomässigt. Ett enkelt sätt att ansöka om skilsmässa är att använda det dokumentpaket som finns för nedladdning på Juridiska … Läs mer

Giftorätt mellan makar

Giftorätten mellan makar

Giftorätt mellan makar Giftorätt inträder när ni ingår äktenskap och den omfattar all egendom som ni då äger och framöver förvärvar. Er egendom kallas inom ert äktenskap för giftorättsgods. Detta under förutsättning att ni inte avtalat om annat i ett äktenskapsförord eller att egendomen utgör enskild egendom på annat sätt. Den enskilda egendomen ska senare … Läs mer

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad - Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Äktenskapsskillnad Om ni bestämt er för att skiljas så ska ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som er kommun tillhör. Så här går ni tillväga: Beställ personbevis på Skatteverkets hemsida: Skatteverket.se. Ladda ner blanketten ”Äktenskapsskillnad” på Juridiska Dokument. Alla instruktioner som ni behöver i övrigt medföljer detta dokument. Betala in ansökningsavgiften till tingsrättens plusgirokonto. Skicka … Läs mer

Hur gör man när man vill skiljas?

Skiljas - Begära skilsmässa

Hur gör man när man vill skiljas? Om ni vill skiljas skall ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som tillhör er kommun. Här kan ni ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad! Hur gör man när man vill skiljas? Om någon av er har hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte … Läs mer

Ansökan om äktenskapsskillnad

http://www.dreamstime.com/-image11709874

Ansökan om äktenskapsskillnad Det är tingsrätten som har att ta ställning till er ansökan om äktenskapsskillnad. Tillsammans med er ansökan skall ni bifoga personbevis som inte bör vara äldre än tre månader. Er ansökan skall skickas till den tingsrätt där någon av er har sin hemvist. Med hemvist menas vanligen den ort där någon av … Läs mer