När ni ska skiljas kan ni enkelt själva skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad.Ansökan om äktenskapsskillnad – Det är tingsrätten som har att ta ställning till er ansökan om äktenskapsskillnad. Tillsammans med er ansökan skall ni bifoga personbevis som inte bör vara äldre än tre månader. Er ansökan skall skickas till den tingsrätt där någon av er har sin hemvist. Med hemvist menas vanligen den ort där någon av er var folkbokförd den 1 november året innan ansökan. Om ni är bosatta utomlands så skall er ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Ni kan ladda ner alla dokument ni behöver för er ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument.

På Juridiska Dokument kan ni också ladda ner ett komplett paket för bodelning mellan makar.

 

Comments on this entry are closed.