Bodelning

Äktenskapsskillnad

Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!Om ni bestämt er för att skiljas så ska ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som er kommun tillhör.

Så här går ni tillväga:

  1. Beställ personbevis på Skatteverkets hemsida: Skatteverket.se.
  2. Ladda ner blanketten ”Äktenskapsskillnad” på Juridiska Dokument. Alla instruktioner som ni behöver i övrigt medföljer detta dokument.
  3. Betala in ansökningsavgiften till tingsrättens plusgirokonto.
  4. Skicka blanketten till tingsrätten tillsammans med era personbevis.

Skiljas utan barn

Under förutsättning att ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt utan betänketid.

Har någon av er hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas så får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Om ni har ansökt om betänketid eller om tingsrätten dömt till betänketid så måste ni ansöka om fullföljd av er ansökan för att tingsrätten skall döma till äktenskapsskillnad mellan er. Ansökan om fullföljd måste göras skriftligt inom ett år efter att ni lämnat in er ansökan om äktenskapsskillnad, annars förblir ni gifta.

Klicka här för att ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!