Bodelning

Skilja sig

Skilja sig

Att skilja sig kan vara enkelt men den kan också vara oerhört komplicerat och uppslitande. Om ni är överens om att ta ut skilsmässa så är den juridiska processen inte så komplicerad. Det finns flera fördelar med att minimera de känslomässiga aspekterna av skilsmässan. Har ni barn så vinner hela familjen på att processen går lugnt tillväga.

Att skilja sig

Enklaste sättet att skilja sig är att ni gör en ansökan om äktenskapsskillnad. Skulle ni inte vara överens kan du begära skilsmässa genom att ansöka om stämning av din make/maka och yrka på en dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för mer information om hur du gör en ansökan om äktenskapsskillnad!

Betänketid

Har ni hemmavarande barn under 16 år utgår alltid betänketid på minst ett halvår och högst ett år. Om beslutet om skilsmässa står fast när betänketiden gått ut ska tingsrätten meddelas genom att en fullföljdsansökan lämnas in. Detta kan ske tidigast efter att sex månader av betänketiden har passerat. Lämnar du inte in en fullföljdsansökan när det gått mer än ett år efter att betänketiden börjat löpa avskrivs ärendet av tingsrätten.

Omedelbar skilsmässa

Om du och din make/maka bott på varsitt håll under minst två år finns möjlighet att ansöka om omedelbar skilsmässa. Detta gäller även om det finns underåriga barn eller om parterna inte är överens.

Vilka dokument behövs för att skilja sig?

På Juridiska Dokument kan du ladda ner de dokument ni behöver för att skilja er:

Har du frågor om vilka dokument du behöver så ring gärna Carola Rönnqvist på 040-976434 så hjälper hon dig. Lycka till!