Bodelning

Hur gör man när man vill skiljas?

Om ni vill skiljas skall ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som tillhör er kommun.

Här kan ni ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad!

Hur gör man när man vill skiljas?

Om någon av er har hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är på minst sex månader och högst ett år. Om ni fortfarande vill skiljas efter betänketiden så måste ni meddela detta till tingsrätten genom en fullföljdsansökan. Fullföljdsansökan måste komma in till tingsrätten efter att betänketiden har gått. Om så inte sker inom ett år från det att betänketiden började löpa så avskriver tingsrätten ärendet. Ni kan alltid ansöka om skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas, under förutsättning att ni har bott var för sig i mer än två år.

På Juridiska Dokument finns mer information samt ett komplett paket för skilsmässa online!