bodelning-1008

Att skiljas

Att skiljas Här har vi samlat information för dig som står i begrepp att skilja dig. Vi kommer inte att beröra den emotionella sidan av att skiljas utan vi kommer att endast beröra den juridiska delen av en separation. Om du aldrig separerat förut så är det inte så lätt att veta var du ska … ”Läs mer”

Bodelning blankett

Bodelning blankett Vid en bodelning delar ni som är gifta eller sambor upp egendom mellan er. Vanligen bör ni göra en bodelning om ni separerar oavsett om ni är gifta eller sambor. Äkta makar kan även göra en bodelning under bestående äktenskap. Vid en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla bodelningen till Skatteverket. Därefter … ”Läs mer”

Bodelning hus och värdering av hus

Bodelning hus och värdering av hus Bodelning hus I en bodelning så delar före detta sambor eller makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen så bör ni upprätta ett bodelningsavtal som ett bevis för att en bodelning ägt rum. Att skriva ett bodelningsavtal är viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi … ”Läs mer”

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor  En bodelning skall genomföras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Om ni inte har gjort en bodelning inom denna tidsperiod så har ni i laglig mening förverkat er rätt till bodelning. Sambolagens bodelningsregler omfattar endast så kallad samboegendom. Er samboegendom utgörs av er gemensamma bostad samt gemensamt bohag, förutsatt … ”Läs mer”

Bodelning vid ena sambons bortgång

Bodelning vid ena sambons bortgång Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika mellan sambor i en bodelning när deras förhållande upphör. Ett samboförhållande upphör inte enbart vid en separation utan även när den ena sambon avlider. För att inte gå miste om din rätt till bodelning vid din sambos bortgång måste du lämna in en … ”Läs mer”

Vad ingår i en bodelning?

Vad ingår i en bodelning? Vad ingår i en bodelning? I denna artikel skall vi redogöra för vad som ingår i en bodelning mellan makar och i ett samboförhållande. När ni laddar ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument så kan ni alltid känna er trygga. Alla dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens och instruktioner … ”Läs mer”