Bodelning

Att skiljas

Att skiljasHär har vi samlat information för dig som står i begrepp att skilja dig. Vi kommer inte att beröra den emotionella sidan av att skiljas utan vi kommer att endast beröra den juridiska delen av en separation.

Om du aldrig separerat förut så är det inte så lätt att veta var du ska börja. Denna artikel vill därför på ett översiktligt sätt besvara några av de frågor som ofta aktualiseras när man står inför en skilsmässa.

Att skiljas som gifta

Ni påbörjar er skilsmässa genom att ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som ni tillhör. Ni behöver inte kontakta någon jurist utan ni kan skriva er ansökan själva. Dokumenten kan ni ladda ner på Juridiska Dokument! Efter att ni laddat ner er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni alltid få hjälp med frågor av Thorlund Juristbyrå AB på telefon 040-976434.

Om ingen av er bor med barn under 16 år och ni är eniga om att skiljas, så kan dom om äktenskapsskillnad meddelas utan betänketid. Har ni däremot hemmavarande barn under 16 år utgår alltid en betänketid på minst sex månader och högst ett år. Vill ni fortfarande skiljas efter betänketiden utgång ska ni meddela tingsrätten om detta genom att lämna in en fullföljdsansökan.

I samband med er skilsmässa ska ni också göra en bodelning. Klicka här för att läsa mer om bodelning vid skilsmässa här på Bodelning.nu!

Att skiljas som sambor

Vad gäller sambor är lagreglerna inte lika detaljerade som vid äktenskap. Ett samboförhållande upphör exempelvis om ni flyttar isär eller någon av er gifter sig. Någon formell skilsmässoansökan ska inte göras.

Däremot är det lika viktigt att göra en formell bodelning när samboförhållandet upphör. Genom en bodelning delar ni upp er samboegendom och skriver ett bodelningsavtal. Därigenom säkerställer du att din exsambo inte kommer med ekonomiska krav i efterhand då ni genom bodelningen avslutat era ekonomiska mellanhavanden. 

Klicka här för att läsa mer om bodelning mellan sambor här på Bodelning.nu!

På Juridiska Dokument kan du ladda alla dokument ni behöver vid en skilsmässa!