Bodelning

Varför makar gör en bodelning under äktenskap

Bodelning under äktenskap - Bodelning under pågående äktenskap. Ladda ner bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Varför makar gör en bodelning under äktenskap Bodelning under äktenskap är möjligt under följande förutsättningar: Makarna måste vara överens om att göra en bodelning under äktenskapet samt vara överens om hur egendomen ska fördelas. Möjliga skäl för bodelning under äktenskap? Det finns flera skäl för makarna att göra en bodelning under bestående äktenskap. Här är några … Läs mer

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet Genom en bodelning under äktenskapet kan ni som är äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet för att klargöra hur ni äger ert giftorättsgods. En annan vanlig anledning till en bodelning under äktenskapet är att ena maken driver en näringsverksamhet. Bodelningen syftar då till att … Läs mer

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar Skall du och din make/maka bodela? Om ni är överens om att ni skall göra en bodelning så ombesörjer ni enkelt denna på egen hand med hjälp av ett bodelningsavtal. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för detta ändamål. Vårt bodelningsavtal för makar är anpassat för: Bodelning under bestående äktenskap … Läs mer

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap Om ni planerar att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av våra bodelningsavtal. Ni kan ladda ner våra bodelningsavtal på Juridiska Dokument. Varför göra en bodelning under bestående äktenskap? När makar gör en bodelning under bestående äktenskap är syftet att genomföra någon form av förmögenhetsöverföring sinsemellan. … Läs mer