Bodelning

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapetGenom en bodelning under äktenskapet kan ni som är äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet för att klargöra hur ni äger ert giftorättsgods.

En annan vanlig anledning till en bodelning under äktenskapet är att ena maken driver en näringsverksamhet. Bodelningen syftar då till att skydda den andra makens tillgångar vid en eventuell konkurs. Förutom en bodelning behövs då också ett äktenskapsförord för att göra egendomen till enskild egendom.

Avser ni att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av vårt bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument.

Ni erhåller då ett bodelningsavtal med detaljerade instruktioner om hur ni ska fylla i det. Därutöver ingår även flera andra dokument som ni kan ha användning för vid er bodelning, såsom exempelvis ansökan om lagfart.

Är det svårt att själv göra en bodelning under äktenskapet?

Nej, det är faktiskt relativt enkelt att själv göra en bodelning om ni är överens om saken. Här kan du läsa mer om hur ni gör er bodelning själva.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument nu!