Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet – Avser ni att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av vårt bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument.

Genom en bodelning under äktenskapet kan äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Det kan också bara vara så att makarna vill klargöra hur deras ägande av giftorättsgodset ser ut dem emellan. En annan vanlig anledning är att ena maken driver en näringsverksamhet och bodelningen syftar då till att skydda den andra makens tillgångar vid en eventuell konkurs.

Är det svårt att själv göra en bodelning under äktenskapet?

Nej, det är faktiskt relativt enkelt att själv göra en bodelning om ni använder er av det bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument. Förutom detaljerade instruktioner så ingår även flera andra dokument som ni kan ha användning för vid er bodelning, såsom exempelvis ansökan om lagfart.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument nu!

 

Comments on this entry are closed.