Bodelning

Skilsmässa online

Om ni är överens om att skiljas är en skilsmässa online ett billigt och bra alternativ.

Skilsmässa online Om ni vill förenkla skilsmässoprocessen så är en skilsmässa online ett mycket bra alternativ.  På Juridiska Dokument finns ett komplett paket för skilsmässa som ni kan ladda ner direkt! Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom äktenskapsrätt så ni kan vara tryggt förvissade om att alla dokument är juridiskt … Läs mer

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap Om ni planerar att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av våra bodelningsavtal. Ni kan ladda ner våra bodelningsavtal på Juridiska Dokument. Varför göra en bodelning under bestående äktenskap? När makar gör en bodelning under bestående äktenskap är syftet att genomföra någon form av förmögenhetsöverföring sinsemellan. … Läs mer

Ansökan om äktenskapsskillnad

http://www.dreamstime.com/-image11709874

Ansökan om äktenskapsskillnad Det är tingsrätten som har att ta ställning till er ansökan om äktenskapsskillnad. Tillsammans med er ansökan skall ni bifoga personbevis som inte bör vara äldre än tre månader. Er ansökan skall skickas till den tingsrätt där någon av er har sin hemvist. Med hemvist menas vanligen den ort där någon av … Läs mer