Bodelning

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor - Speciellt utfärdat för en bodelning mellan sambor!

Bodelningsavtal sambor  En bodelning skall genomföras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Om ni inte har gjort en bodelning inom denna tidsperiod så har ni i laglig mening förverkat er rätt till bodelning. Sambolagens bodelningsregler omfattar endast så kallad samboegendom. Er samboegendom utgörs av er gemensamma bostad samt gemensamt bohag, förutsatt … Läs mer

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor - Gratis juridisk information på Bodelning.nu!

Bodelning mellan sambor Bodelning mellan sambor blir aktuellt först när ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att samborna gifter sig med varandra. En bodelning blir således inte aktuell under själva samboförhållandet. För att en bodelning ska komma till stånd, krävs en begäran om det av någon av samborna inom ett år från det … Läs mer

Vad ingår i en bodelning?

Vi redogör för vad som ingår i en bodelning i äktenskap och i ett samboförhållande.

Vad ingår i en bodelning? Vad ingår i en bodelning? I denna artikel skall vi redogöra för vad som ingår i en bodelning mellan makar och i ett samboförhållande. När ni laddar ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument så kan ni alltid känna er trygga. Alla dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens och instruktioner … Läs mer