Bodelning

Bodelning vid ena sambons bortgång

dreamstime_xxl_1051215067

Bodelning vid ena sambons bortgång Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika mellan sambor i en bodelning när deras förhållande upphör. Ett samboförhållande upphör inte enbart vid en separation utan även när den ena sambon avlider. För att inte gå miste om din rätt till bodelning vid din sambos bortgång måste du lämna in en … Läs mer

Bodelning av bostad vid ena sambons bortgång

shutterstock_119400862

Bodelning av bostad vid ena sambons bortgång När ett samboförhållande upphör ska, enligt sambolagen, en bodelning förrättas mellan samborna. Ett samboförhållande upphör både vid en separation och vid ena sambons bortgång. Det är i bodelningen som den gemensamma samboegendomen fördelas lika mellan dig som efterlevande sambo och dödsboet efter din avlidne sambo. För att en … Läs mer

Bodelning av bostad vid ena makens bortgång

dreamstime_xxl_3547403517

Bodelning av bostad vid ena makens bortgång När en make avlider upphör äktenskapet och en bodelning ska vanligtvis förrättas mellan dig, som är den efterlevande maken, och din makes dödsbo. Att vi skriver ”vanligtvis” beror på att makar med endast gemensamma barn inte behöver göra en bodelning när den ena maken avlider. Makar med endast … Läs mer

Bodelning vid ena makens bortgång

dreamstime_xxl_21378404339

Bodelning vid ena makens bortgång En bodelning, mellan makar vid den ena makens bortgång, är inte nödvändig att förrätta om makarna endast har gemensamma barn. Då räcker det med att det finns en registrerad bouppteckning för att föra över ägandet av egendom till den efterlevande maken. Detta beror på att makar med endast gemensamma barn … Läs mer