bodelning-1008

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet Genom en bodelning under äktenskapet kan äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Det kan också bara vara så att makarna vill klargöra hur deras ägande av giftorättsgodset ser ut dem emellan. En annan vanlig anledning till en bodelning under äktenskapet är att ena maken driver en näringsverksamhet. Bodelningen syftar då till att skydda … ”Läs mer”

Bodelning hus och värdering av hus

Bodelning hus och värdering av hus Bodelning hus I en bodelning så delar före detta sambor eller makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen så bör ni upprätta ett bodelningsavtal som ett bevis för att en bodelning ägt rum. Att skriva ett bodelningsavtal är viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi … ”Läs mer”