Bodelning

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet Genom en bodelning under äktenskapet kan ni som är äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet för att klargöra hur ni äger ert giftorättsgods. En annan vanlig anledning till en bodelning under äktenskapet är att ena maken driver en näringsverksamhet. Bodelningen syftar då till att … ”Läs mer”

Bodelning hus och värdering av hus

Bodelning hus och värdering av hus Bodelning hus I en bodelning delar före detta sambor och makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen bör ni upprätta ett bodelningsavtal som ett bevis för att en bodelning ägt rum. Att skriva ett bodelningsavtal är dock viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi tidigare … ”Läs mer”