Bodelning

Behöver vi en advokat när vi ska skiljas?

Det är fullt möjligt att skilja sig utan att blanda in en advokat eller jurister.

Behöver vi en advokat när vi ska skiljas? Det är inte säkert att ni behöver en advokat när ni ska skiljas. Under förutsättning att ni är överens om att ta ut skilsmässa och att ni kan diskutera och lösa problem på ett förnuftigt sätt sinsemellan så kan ni skilja er utan att blanda in jurister. … Läs mer

Skilsmässa online

Om ni är överens om att skiljas är en skilsmässa online ett billigt och bra alternativ.

Skilsmässa online Om ni vill förenkla skilsmässoprocessen så är en skilsmässa online ett mycket bra alternativ.  På Juridiska Dokument finns ett komplett paket för skilsmässa som ni kan ladda ner direkt! Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom äktenskapsrätt så ni kan vara tryggt förvissade om att alla dokument är juridiskt … Läs mer

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad - Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Äktenskapsskillnad Om ni bestämt er för att skiljas så ska ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som er kommun tillhör. Så här går ni tillväga: Beställ personbevis på Skatteverkets hemsida: Skatteverket.se. Ladda ner blanketten ”Äktenskapsskillnad” på Juridiska Dokument. Alla instruktioner som ni behöver i övrigt medföljer detta dokument. Betala in ansökningsavgiften till tingsrättens plusgirokonto. Skicka … Läs mer