Bodelning

Kapitalförsäkring bodelning

Kapitalförsäkring bodelning

Kapitalförsäkring bodelning Vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde skall ingå i en bodelningen mellan makar. Det motsatta gäller om en av makarna avlider och har en kapitalförsäkring med förmånstagare, i sådant fall skall försäkringsbeloppet inte ingå i den avlidne makens kvarlåtenskap. Ladda ner de dokument som ni behöver vid en bodelning … Läs mer