Bodelning

Kapitalförsäkring bodelning

Kapitalförsäkring bodelningVid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde skall ingå i en bodelningen mellan makar. Det motsatta gäller om en av makarna avlider och har en kapitalförsäkring med förmånstagare, i sådant fall skall försäkringsbeloppet inte ingå i den avlidne makens kvarlåtenskap.

Ladda ner de dokument som ni behöver vid en bodelning mellan makar!