Bodelning

Giftorätt mellan makar

Giftorätten mellan makar

Giftorätt mellan makar Giftorätt inträder när ni ingår äktenskap och den omfattar all egendom som ni då äger och framöver förvärvar. Er egendom kallas inom ert äktenskap för giftorättsgods. Detta under förutsättning att ni inte avtalat om annat i ett äktenskapsförord eller att egendomen utgör enskild egendom på annat sätt. Den enskilda egendomen ska senare … Läs mer