Bodelning

Bodelning av bostad vid ena makens bortgång

dreamstime_xxl_3547403517

Bodelning av bostad vid ena makens bortgång När en make avlider upphör äktenskapet och en bodelning ska vanligtvis förrättas mellan dig, som är den efterlevande maken, och din makes dödsbo. Att vi skriver ”vanligtvis” beror på att makar med endast gemensamma barn inte behöver göra en bodelning när den ena maken avlider. Makar med endast … Läs mer

Bodelning vid ena makens bortgång

dreamstime_xxl_21378404339

Bodelning vid ena makens bortgång En bodelning, mellan makar vid den ena makens bortgång, är inte nödvändig att förrätta om makarna endast har gemensamma barn. Då räcker det med att det finns en registrerad bouppteckning för att föra över ägandet av egendom till den efterlevande maken. Detta beror på att makar med endast gemensamma barn … Läs mer