Bodelning

Vad kostar en bodelning?

Under förutsättning att ni är överens behöver inte själva bodelningen kosta er någon större summa. Ni kan ladda ner bodelningshandlingar med utförliga instruktioner på Juridiska Dokument (Juridisk rådgivning ingår i priserna):

Utöver kostnader för bodelningsavtal kan dock kostnader tillkomma för:

  • bankkostnader för omläggning av lån
  • expeditionsavgift för ansökan om lagfart om en fastighet ingår i bodelningen
  • registreringsavgift till Skatteverket om ni som är makar vill registrera ert bodelningsavtal. Sambor har inte den möjligheten.

Är ni inte överens är det inte möjligt att svara på vad er bodelning kommer att kosta er i slutändan. Ni måste då ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten och först och främst betala en ansökningsavgift till tingsrätten.

Ni kan ladda ner dokument för ansökan om bodelningsförrättare på Juridiska Dokument:

Den totala kostnaden för bodelningsförrättare varierar eftersom alla advokater och jurister har olika timarvoden och det går inte att uttala sig om hur lång tid bodelningen kommer att ta. De flesta bodelningsförrättare vill dock ha en förskottsbetalning på mellan 5-10 timmars arbete när det gäller bodelningar. Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna.