Bodelning hus

Bodelning hus - värdering av hus och bodelningsavtal

Bodelning hus – Vid en bodelning så delar före detta sambor eller makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen så bör ett bodelningsavtal skrivas som ett bevis för att en bodelning ägt rum.

Att skriva ett bodelningsavtal är viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi tidigare redogjort för, men för husägare krävs bodelningsavtal också för att den som skall bo kvar i fastigheten skall kunna söka ny lagfart. Efter bodelning behöver inte den som bor kvar betala stämpelskatt (som annars utgår med 1,5 % av köpesumman) utan endast en mindre expeditionsavgift.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett lämpligt bodelningsavtal för husägare!

Värdering av hus vid bodelning av fastighet

Normalt används marknadsvärdet vid värdering av fastighet vid i en bodelning. Då emellertid marknadsvärdet är svårt att uppskatta exakt utan en försäljning av fastigheten så anses marknadsvärdet vara det pris som man rimligen skulle få om man sålde fastigheten.

Det finns ingen i lag bestämd metod för att räkna ut fastighetens marknadsvärde utan det är något som parterna måste komma överens om. Ett bra alternativ är att vända sig till en eller flera värderingsmän och ta ett medelvärde av deras värderingar. Parterna kan även se sig omkring på till exempel olika mäklarsidor på nätet och se vad liknande objekt säljs för och komma överens om ett marknadsvärde. Det som är det viktiga är att båda två är nöjda med resultatet.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Comments on this entry are closed.