Bodelning

Skilsmässoansökan

Skilsmässoansökan Har ni inga hemmavarande barn under 16 år så kan er skilsmässa fullbordas utan betänketid. Om någon av er har hemmavarande barn under 16 år så utgår alltid en betänketid på mellan ett halvår och ett år. När betänketiden gått ut så måste ni lämna in en fullföljdsansökan för att er skilsmässa skall fullbordas. Lämnar ni inte in en fullföljdsansökan efter betänketiden så avskriver tingsrätten ert ärende.

Klicka här för att ladda ner en skilsmässoansökan på Juridiska Dokument!

På Juridiska Dokument kan ni även ladda ner ett bodelningsavtal som är speciellt upprättat för makar med vilket ni själva kan förrätta er bodelning.

Alla dokument på juridiska dokument är upprättande av jurister och dokumenten är garanterat juridiskt korrekta.