Skilsmässa blankett

Skilsmässa blankett – När ni ska ansöka om skilsmässa måste ni skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Är ni överens om saken skickar ni in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Är ni inte överens om att skiljas så finns det inte något hinder för att endast den ena maken ansöker om skilsmässa. Det som skiljer de två situationerna åt är att det ofta döms till betänketid då endast den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad, oberoende om det finns möjlighet att få omedelbar dom om äktenskapsskillnad, och att själva processen kan ta lite längre tid. Vid en gemensam ansökan kan ni få en omedelbar dom om äktenskapsskillnad om ni inte har hemmavarande barn under 16 år. Har ni det få ni även vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad automatisk betänketid.

Juridiska Dokument finns ett komplett paket med alla blanketter som behövs för att göra en ansökan om skilsmässa:

  • Ansökan om skilsmässa
  • Särlevnadsintyg
  • Ansökan om fullföljd
  • Återkallelse för er ansökan om skilsmässa

Ladda ner blankett för gemensam ansökan om skilsmässa på Juridiska Dokument!

Skilsmässa blankett

I er ansökan om skilsmässa finns möjlighet för er att:

  • Ansöka om betänketid
  • Avtala om samt be tingsrätten fatta ett interimistiskt beslut om vårdnad, boende och umgänge gällande gemensamma barn under 18 år
  • Avtala om samt be tingsrätten fatta ett interimistiskt beslut om vem av makarna som skall bo kvar i er gemensamma bostad

Ett särlevnadsintyg kan bifogas er ansökan om skilsmässa om ni har levt på skilda håll i mer än två års tid. Därmed kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid.

Har ni betänketid måste ni även ansöka om så kallad fullföljd av er ansökan om skilsmässa. Då er skilsmässoansökan inkommit till tingsrätten så kommer de att skicka ut ett meddelande åt er med information om vilket datum som är det tidigaste respektive det senaste för er att inkomma med er fullföljdsansökan. Om ni inte inkommer med en fullföljdsansökan inom utsatt tid så fortsätter ni att vara gifta.

I det fall ni ångrar er ansökan om skilsmässa och vill återkalla den så medföljer även en blankett för detta. Tingsrätten avskriver då ert ärende och ni fortsätter att vara gifta.

Klicka här för att läsa mer om blankett för ansökan om skilsmässa!

Comments on this entry are closed.