Bodelning

Vad delas vid skilsmässa?

Vid en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan bli enskild egendom genom: att du fått ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom att du ärvt egendom och det genom ett testamente framgår att egendomen ska vara … Läs mer

Vad kostar en bodelning?

Under förutsättning att ni är överens behöver inte själva bodelningen kosta er någon större summa. Ni kan ladda ner bodelningshandlingar med utförliga instruktioner på Juridiska Dokument (Juridisk rådgivning ingår i priserna): Bodelningsavtal mellan makar Bodelningsavtal mellan sambor Utöver kostnader för bodelningsavtal kan dock kostnader tillkomma för: bankkostnader för omläggning av lån expeditionsavgift för ansökan om … Läs mer

Hur skriver man ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt upprättat och undertecknat av båda parterna. För att vara säker på att ni har ett korrekt bodelningsavtal som uppfyller de lag- och formkrav som finns (av bank, Lantmäteri, bostadsrättsförening osv) rekommenderar vi att ni laddar ner ett sådant på Juridiska Dokument: Bodelningsavtal mellan sambor Bodelningsavtal mellan makar

Hur lång tid tar bodelning?

Under förutsättning att ni är överens tar er bodelning inte alls lång tid eftersom ni i sådant fall kan göra den själva. Det enda ni behöver göra är att fördela egendomen som ingår i er bodelning samt skriva ett bodelningsavtal. Glöm inte att er bank kan behöva skriva om lån om ni har sådana. Beroende … Läs mer

Måste man göra bodelning vid skilsmässa?

Ja, makarna ska förrätta bodelning när äktenskapet upplöses, annars finns den så kallade giftorätten kvar. Giftorätt innebär att ni som makar har rätt till hälften av värdet på varandras egendom, såvida egendomen inte är enskild egendom. Gör ni ingen bodelning kan det således vålla problem för er i framtiden. Finns giftorätten kvar måste ni till … Läs mer