Bodelning

Bodelning hus och värdering av hus

Bodelning exempel

Bodelning hus och värdering av hus Bodelning hus I en bodelning delar före detta sambor och makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen bör ni upprätta ett bodelningsavtal som ett bevis för att en bodelning ägt rum. Att skriva ett bodelningsavtal är dock viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi tidigare … Läs mer