Bodelning

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor - Gratis juridisk information på Bodelning.nu!

Bodelning mellan sambor Bodelning mellan sambor blir aktuellt först när ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att samborna gifter sig med varandra. En bodelning blir således inte aktuell under själva samboförhållandet. För att en bodelning ska komma till stånd, krävs en begäran om det av någon av samborna inom ett år från det … Läs mer