Bodelning

Ansökan om bodelningsförrättare

Om din partner inte medverkar till bodelning bör du ansöka om en bodelningsförrättare.

Ansökan om bodelningsförrättare Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den … Läs mer