Bodelning

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet Genom en bodelning under äktenskapet kan ni som är äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet för att klargöra hur ni äger ert giftorättsgods. En annan vanlig anledning till en bodelning under äktenskapet är att ena maken driver en näringsverksamhet. Bodelningen syftar då till att … Läs mer