Bodelning

Sambolagen bodelning

Sambolagen bodelning

Sambolagen bodelning När ett samboförhållande upplöses kan samborna begära bodelning. En sådan begäran måste göras inom ett år efter samboförhållandets upplösning. I en bodelning mellan sambor ingår den sk. samboegendomen, vilken inkluderar parets gemensamma bostad samt det bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Med gemensam bostad avses permanentbostad, inte fritidshus. Övrig egendom ingår inte i en bodelning … Läs mer

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor - Gratis juridisk information på Bodelning.nu!

Bodelning mellan sambor Bodelning mellan sambor blir aktuellt först när ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att samborna gifter sig med varandra. En bodelning blir således inte aktuell under själva samboförhållandet. För att en bodelning ska komma till stånd, krävs en begäran om det av någon av samborna inom ett år från det … Läs mer