Bodelning

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad - Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Äktenskapsskillnad Om ni bestämt er för att skiljas så ska ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som er kommun tillhör. Så här går ni tillväga: Beställ personbevis på Skatteverkets hemsida: Skatteverket.se. Ladda ner blanketten ”Äktenskapsskillnad” på Juridiska Dokument. Alla instruktioner som ni behöver i övrigt medföljer detta dokument. Betala in ansökningsavgiften till tingsrättens plusgirokonto. Skicka … Läs mer

Ansökan om äktenskapsskillnad

http://www.dreamstime.com/-image11709874

Ansökan om äktenskapsskillnad Det är tingsrätten som har att ta ställning till er ansökan om äktenskapsskillnad. Tillsammans med er ansökan skall ni bifoga personbevis som inte bör vara äldre än tre månader. Er ansökan skall skickas till den tingsrätt där någon av er har sin hemvist. Med hemvist menas vanligen den ort där någon av … Läs mer