Bodelning

Vad delas vid skilsmässa?

Vid en bodelning mellan makar ska allt giftorättsgods ingå. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan bli enskild egendom genom:

  • att du fått ett gåvobrev där det står som villkor att gåvan ska vara din enskilda egendom
  • att du ärvt egendom och det genom ett testamente framgår att egendomen ska vara din enskilda egendom
  • att du och din make upprättat ett äktenskapsförord där ni avtalat om att egendomen ska vara enskild

Bodelningsreglerna är dock möjliga att förhandla bort och det är mycket vanligt att makar kommer överens om att endast dela på mer värdefull egendom såsom exempelvis gemensam bostad eller fritidshus, medan övrig egendom tillfaller var och en som äger det.

Ni kan ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal på Juridiska Dokument!