Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om ni inte kommer överens om hur bodelningen ska gå till eller om din partner helt vägrar att medverka till att en bodelning kommer till stånd kan du lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten.

Till att börja med vill vi poängtera att ni inte behöver någon bodelningsförrättare om ni är överens om hur ni ska göra er bodelning. I så fall kan ni få till stånd er bodelning både billigt och enkelt genom att ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Kommer ni inte överens så kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Dokument för detta ändamål finns även det för nedladdning på Juridiska Dokument:

Efter att ha mottagit din ansökan så utser tingsrätten en jurist som får i uppdrag att förrätta er bodelning. Till att börja med försöker bodelningsförrättaren få till stånd en överenskommelse er emellan. Om detta misslyckas så kan han eller hon göra en tvångsbodelning.

Kostnaderna för bodelningsförrättaren betalas av parterna. Även om det är du som lämnat in ansökan så fördelas ändå kostnaden för förrättaren lika mellan dig och din partner. Bodelningsförrättaren kan dock bestämma kostnaderna ska fördelas annorlunda om:

  • Den ena parten drar ut på ärendet i onödan och inte inkommer med de uppgifter till bodelningsförrättaren som han eller hon har blivit ombedd att göra.
  • Om parternas ekonomiska förhållanden ger anledning till detta.

Besök gärna Juridiska Dokument för mer information!

 

Comments on this entry are closed.

BodelningsförrättareBodelningsförrättare – Om ni inte kan komma överens om hur er egendom ska delas eller om din make/maka vägrar att medverka till bodelningen kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Efter att tingsrätten utsett en bodelningsförrättare kallas du och din make/maka till förrättaren för ett inledande möte.

Tvångsbodelning

I första hand försöker bodelningsförrättaren komma fram till en frivillig överenskommelse er emellan. Visar detta sig vara omöjligt kan förrättaren genomföra en tvångsbodelning. I sådant fall åläggs du och din make/maka att inkomma med information om den egendom som ni anser ska ingå i bodelningen. Därefter sammanställer bodelningsförrättaren ett förslag till bodelning som lämnas in till tingsrätten. Godkänner ni detta förslag så träder det i kraft direkt. Vill du eller din make/maka däremot överklaga förslaget till bodelning så måste ni göra detta inom fyra veckor annars vinner det laga kraft. Använd nedanstående länk för att ladda ner nödvändiga handlingar.

Behöver du ansöka om en bodelningsförrättare så kan du ladda ner ansökningshandlingar för detta ändamål på Juridiska Dokument!

 

Comments on this entry are closed.