Bodelning

Skilsmässa bodelning

Skilsmässa bodelning – Att skiljas är aldrig enkelt. De oundvikliga känslostormarna underlättar knappast. Det är fullt normalt att känna sig arg, besviken och ledsen. Men det är bra om ni ändå kan samtala rationellt och vara lite lyhörda för varandra. Ni kan spara mycket kraft och pengar om ni kan förmå er att diskutera er skilsmässa och komma överens om en rättvis bodelning av ert giftorättsgods.

Tidpunkten för bodelning vid skilsmässa

Skilsmässa bodelningLagen stadgar att bodelning vid skilsmässa ska göras när äktenskapet är upplöst, det vill säga när tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad. Det finns dock ingen tidsfrist inom vilken bodelningen måste göras.

Om makarna låter bli att göra en bodelning så sker dock inget i rättslig mening. Det kan dock innebära svårigheter att ta lån och köpa/sälja bostäder när giftorätten finns kvar.

Efter äktenskapsskillnad har ena maken rätt att kräva bodelning. Om den andra maken då vägrar att medverka att samarbeta kan ena maken inge en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten.

Bodelningsförrättaren kommer inledningsvis att medla mellan makarna men har också behörighet att genomföra en tvångsbodelning om samarbetsviljan inte finns.

Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna. Innan så sker ska dock eventuella skulder räknas bort. Vill ni ha mer detaljerad information hur ni själva kan göra er bodelning vid skilsmässa så finns det på följande informationssida: Bodelning vid skilsmässa.

Behöver vi juridisk rådgivning för att skiljas?

Nej, det enda ni bör vara noga med är att ni använder er av garanterat juridiskt korrekta dokument. På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som ni behöver vid er skilsmässa. Detaljerade instruktioner medföljer och skulle ni ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434 så hjälper vi er med era frågor. Ni kan läsa mer om respektive dokument på produktsidorna: