Bodelningsavtal

BodelningsavtalPå Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för både gifta och sambor. Här skall vi ge lite översiktlig information om respektive bodelningsavtal. Mer detaljerad information om bodelningsavtalen finns på produktsidorna:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras. Naturligtvis medföljer alltid detaljerade instruktioner för hur ni fyller i dokumenten.

Bodelningsavtal för gifta

Bodelning mellan makar kan göras både under bestående äktenskap och i samband med skilsmässa. En bodelning under bestående äktenskap är frivillig och görs vanligen om den ena maken vill överföra egendom till den andre maken. Bodelning vid skilsmässa är däremot obligatorisk och omfattar allt giftorättsgods som skall delas mellan makarna. Vid skilsmässa är det viktigt att makarna upprättar ett bodelningsavtal så ingen av parterna kan komma med krav i efterhand.

I det bodelningsavtal för makar som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ingår alla dokument som ni kan behöva för en juridiskt korrekt bodelning under bestående äktenskap:

  • Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskapet måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni kan gå vidare.
  • Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur egendomen skall fördelas.
  • Registreringsbrev – Att bifoga bodelningsavtalet då ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
  • Ansökan om lagfart – Om en fastighet har bodelats så måste den make som erhållit fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår givetvis även de dokument som krävs vid en bodelning i samband med skilsmässa:

  • Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur giftorättsgodset skall fördelas mellan er.
  • Registreringsbrev – Bifogas bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
  • Ansökan om lagfart – Om en fastighet bodelas så måste den make som erhållit fastigheten ansöka om lagfart.

Bodelningsavtal för sambor

När ett samboförhållande tar slut måste bodelningen genomföras inom ett år annars har rätten till en bodelning förverkats. Det är endast så kallad samboegendom som skall bodelas, dvs sådan egendom som samborna skaffat för det gemensamma boendet. Det är viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal så att ingen av samborna kan komma med krav i efterhand

I det bodelningsavtal som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument anger ni att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen och det finns naturligtvis även möjlighet för er att nedteckna precis hur ni fördelat er egendom om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhållit en fastighet i bodelningen.